چهار زندانی سیاسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند...

ماف نیوز: چهار زندانی سیاسی به نامهای شاهو اسکویی، همایون بهمنی، داوود احمدی و حیدر ساعدی از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند. این افراد با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی به حبس تعزیری محکوم شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا "داوود احمدی" و ...