یک زندانی از اهالی نقده در زندان مراغه اعدام شد...

ماف نیوز: شاهین صمدی از اهالی شهرستان نقده به اتهام "قتل عمد" در زندان مراغه اعدام شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، یک زندانی متهم به قتل عمد به نام "شاهین صمدی" ٣۴ ساله در زندان مراغه اعدام شد. تلگرام ماف نیوز یک منبع مطلع ...