زخمی‌شدن دو کولبر در مناطق مرزی شهرستان سردشت...

ماف نیوز: در نتیجه‌ی گشودن آتش از سوی نیروهای مرزبانی سپاه پاسداران در دو مورد جداگانه در مناطق مرزی شهرستان سردشت دو کولبر زخمی شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، گروهی از کولبران در منطقه‌ی مرزی سردشت هدف شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی سپاه ...