پنج فعال کارگری در دادگاه انقلاب سنندج حضور یافتند...

ماف نیوز: پنج تن از فعالین کارگری شهر سنندج در شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب این شهر حضور یافتند. علت احضار آنها در رابطه با فعالیتهای مدنی، جشن نوروز ۹۶ در یکی از تالارهای این شهر و فعالیتهای کارگری آنها بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۸ ...

احضار فعالین کارگری به شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب سنندج...

ماف نیوز: پنج تن از فعالین کارگری شهر سنندج به شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند. علت احضار آنها در رابطه با فعالیتهای مدنی و کارگری آنها در این شهرستان است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ...

برگزاری جلسه‌ی بازپرسی پنج فعال مدنی در دادگاه انقلاب و آزاد...

ماف نیوز: جلسه‌ی بازپرسی «غالب حسینی»، «خالد حسینی»، «مظفر صالح‌نیا»، «شریف ساعد‌پناه» و «حبیب‌الله کریمی» در شعبه چهارم دادگاه انقلاب شهر سنندج برگزار شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز دوشنبه ١۴ اسفند ماه ۱۳۹۶، جلسه‌ی ...

احضار پنج فعال کارگری به دادگاه انقلاب سنندج...

ماف نیوز: پنج تن از فعالین کارگری شهر سنندج به شعبه‌ی چهارم دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند. علت احضار آنها در رابطه با تدارک‌دیدن مراسمات نوروز سالهای گذشته در این شهرستان است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های ...