بخشش یک زن پای چوبه‌ی دار در ارومیه...

ماف نیوز: «شلیر خسروی» زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه بخشیده شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شلیر خسروی بعد از انتقال به سلول انفرادی در روز ۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی جهت اجرای حکم اعدام، مجددا به بند نسوان بازگردانده شد و از سوی اولیای دم ...