نقده؛ شهاب میهن‌خواه به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: شهاب مین‌خواه زندانی سیاسی اهل شهرستان اشنویه از زندان نقده به مرخصی اعزام شد. این شهروند به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و از دی‌ماه ۹۹ در زندان نقده دوران محکومیتش را سپری می‌کند. به گزارش مرکز دموکراسی ...

شهاب میهن‌خواه با پایان مرخصی به زندان بازگشت...

ماف نیوز: شهاب مین‌خواه زندانی سیاسی اهل شهرستان اشنویه با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشت. این شهروند به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و از دی‌ماه ۹۹ در زندان نقده دوران محکومیتش را سپری می‌کند. به گزارش مرکز دموکراسی ...