باپایان‌مرخصی؛ شهاب میهن‌خواه راهی زندان شد...

ماف نیوز: شهاب مین‌خواه زندانی سیاسی اهل شهرستان اشنویه با پایان مرخصی راهی زندان اشنویه شد. این شهروند به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی پیشتر از دی‌ماه ۹۹ در زندان نقده تحمل حبس می‌کرد. به گزارش مرکز دموکراسی ...