ماکو؛ شهرام آرسن با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد...

ماف نیوز: شهرام آرسن شهروند بازداشتی اهل ماکو با تودیع وثیقه موقتا از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در این شهر آزاد شد. او روز ۲۵ فروردین در این شهرستان بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل شهرستان ماکو به نام "شهرام آرسن" پس ...