سنندج؛ شهرام امجدیان به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد...

ماف نیوز: یک شهروند اهل سنندج به نام شهرام امجدیان با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی از سوی دادگاه انقلاب این شهر به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. او در این پرونده تابستان ۹۸ یک ماه تحت بازجویی بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...

محکومیت یک شهروند در سنندج همزمان با بازداشت یک شهروند دیگر...

ماف نیوز: افشار فتحی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. همزمان یک شهروند به نام شهرام امجدیان در همین شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته "افشار فتحی" ۲۷ ساله فرزند احمد ...