بازداشت یک شهروند در ارومیه همزمان با محرومیت دو زندانی سیاس...

ماف نیوز: یک شهروند به نام شهرام مصطفی‌پور اهل ارومیه به دلایل نامعلومی از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و پس از زخمی‌شدن، بازداشت شد. همزمان دو زندانی سیاسی به نامهای حسن جوجه گلوانی و حامد بهبهانی از اهالی پیرانشهر در زندان اردبیل از اعزام به مرخصی ...