شهرداری مهاباد به 350 نفر از کارگران بدهکار است...

ماف نیوز: شهرداری مهاباد به 350 نفر نیروی مازاد، 700 میلیارد ریال بدهکار است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایرنا، شهرداری مهاباد اعلام کرده است که نبود درآمد پایدار و کاهش بودجه عمرانی، عدم پرداخت 2 ماه حقوق معوقه‌ی کارکنان و هشت ماه اضافه‌کاری ...