حقوق کارگران شهرداری میاندوآب هنوز پرداخت نشده است...

ماف نیوز: کارگران شهرداری میاندوآب نسبت به علت عدم پرداخت حقوق معترض هستند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایسنا، حقوق گارگران و کارکنان شهرداری میاندوآب که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود و همچنین عدم تعیین تکلیف زمین های واگذار شده، مقابل ساختمان شهرداری ...