یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شد...

ماف نیوز: یک شهروند اهل ارومیه به نام شهریار پورعلی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان ارومیه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. [caption id="attachment_32127" align="alignright" ...