پیداشدن جنازه‌ی یک کولبر در مناطق مرزی بانه...

ماف نیوز: جنازه‌ی یک کولبر با دست و پای بسته در منطقه‌ی مرزی بانه پیدا شد. تاکنون علت دقیق مرگ وی مشخص نشده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، به دنبال یک هفته بی اطلاعی از «شوانه رسولی» کولبر ۲۵ ساله از اهالی ...