دادگاه تجدیدنظر؛ محکومیت سه شهروند اهل پیرانشهر به ۱۵ سال حب...

ماف نیوز: احکام صادره علیه سه متهم سیاسی اهل پیرانشهر از سوی دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. این افراد بهمن‌ماه ۹۹ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام هرکدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، احکام پنج سال ...

محکومیت سه شهروند اهل پیرانشهر به ۱۵ سال حبس تعزیری...

ماف نیوز: سه شهروند اهل شهرستان پیرانشهر به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام هرکدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سه شهروند اهل شهرستان پیرانشهر به نامهای "شورش عبدالله‌نژاد"، "نجم‌الدین سخنور" و "صلاح آجی" از سوی دادگاه انقلاب ...

انتقال پنج شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل پیرانشهر به ارومیه...

ماف نیوز: پنج شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل پیرانشهر جهت تکمیل مراحل بازجویی، به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، پنج شهروند اهل پیرانشهر جهت ادامه‌ی بازجوییها از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در این شهر به ارومیه منتقل شدند. [caption id="attachment_32459" align="alignright" width="300"] علی ...