یک کولبر مهابادی در اثر سقوط از ارتفاع جان باخت...

ماف نیوز: یک کولبر مهابادی به دلیل سقوط از ارتفاعات «کانیه زرد» در منطقەی مرزی سردشت جان باخت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از موکریان، نیمەشب ۲۸ دی ۱۳۹۶، یک کولبر مهابادی بە نام «شورش عمری» ۳۵ ساله بر اثر سقوط از ارتفاعات کانیه زرد سردشت ...