مجروحیت یک کولبر و یک کاسبکار در دو حادثه‌ی جداگانه...

ماف نیوز: در شهرستان سقز، نیروهای انتظامی یک کاسبکار را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه وی دچار جراحت گردید. یک کولبر هم در سردشت در اثر انفجار مین دچار مجروحیت شدید شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شب ۱۵ شهریور ۱۳۹۶، یک کاسبکار به نام «شورش ...