کشف جسد نیمه‌جان یک شهروند در مریوان ساعاتی بعد از بازداشت...

ماف نیوز: یک شهروند مریوانی، ساعاتی پس از بازداشت به صورت نیمه‌جان و مضروب در میدان نوروز این شهر پیدا شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو روز پیش جسد بی جان "شورش قادری" در میدان نوروز مریوان توسط کارکنان شهرداری پیدا شد. تلگرام ماف نیوز یک منبع مطلع در ...