ارومیه؛ شورش محمودیان با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: شورش محمودیان متهم سیاسی اهل اشنویه با تودیع وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه آزاد شد. وی روز ۶ تیرماه در شهرستان اشنویه بازداشت و سپس جهت بازجویی به ارومیه منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰، یک ...