ارومیه؛ شورش محمودیان با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: شورش محمودیان متهم سیاسی اهل اشنویه با تودیع وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه آزاد شد. وی روز ۶ تیرماه در شهرستان اشنویه بازداشت و سپس جهت بازجویی به ارومیه منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰، یک ...

انتقال دو شهروند بازداشتی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ...

ماف نیوز: رضا عزت تاج و شورش محمودیان دو شهروند بازداشتی اهل اشنویه به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند. ایشان روز ۶ تیرماه در شهرستان اشنویه بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل شهرستان اشنویه به نامهای "رضا عزت تاج" ...