یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شد...

ماف نیوز: شیرزاد شوقی قاسملو شهروند اهل ارومیه توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و جهت بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰، یک شهروند به نام “شیرزاد شوقی قاسملو” از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان ارومیه بازداشت و ...