بازداشت یک شهروند در سردشت از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: یک شهروند اهل سردشت به نام شیرکو سیاوشی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند اهل سردشت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. [caption id="attachment_31835" align="alignright" width="300"] ...