بازداشت یک شهروند اهل مریوان از سوی نیروهای امنیتی...

‌ ماف نیوز: یک شهروند اهل شهرستان مریوان به نام شیرکو پاآهو از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۹، یک شهروند به نام "شیرکو پاآهو" توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شده‌ است. تلگرام ماف نیوز تا لحظه‌ی ...