دختران شین‌آباد: حقمان را می‌خواهیم میگویند پُر رو هستید...

ماف نیوز: همه دختران شین آبادی از روند درمانشان ناراضی بوده و از عوارض عمل‌های جراحی و بیهوشی‌های ممتد صحبت می‌کنند‌. آنها میگویند: وقتی دنبال حق خود هستیم به ما می‌گویند «پر رو.» به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از نوداد، سیما اولین کسی بود که شروع ...