صابر صالحی با تودیع وثیقه از بازداشتگاههای امنیتی در سنندج آ...

ماف نیوز: یک شهروند اهل سنندج به نام صابر صالحی که در شهریورماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، با اتمام مراحل بازجویی پس از تودیع وثیقه موقتا آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا "صابر صالحی" شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سنندج پس از اتمام ...

بازداشت یک شهروند از سوی نیروهای امنیتی در سنندج...

ماف نیوز: یک شهروند اهل سنندج به نام صابر صالحی با اتهامات نامشخصی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، چند روز پیش یک شهروند ساکن سنندج از سوی نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و جهت بازجویی به ...