محکومیت دو شهروند همزمان با بازداشت سه متهم سیاسی جهت اجرای ...

ماف نیوز: سه متهم سیاسی در شهرهای ایلام، سقز و مریوان جهت اجرای احکام تعزیری‌شان به زندان هر یک از شهرهای محل سکونتشان منتقل شدند. همزمان دو شهروند در اشنویه و ایلام به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. به ...