محکومیت یک پژوهشگر اهل کرمانشاه به دو سال حبس و رد درخواست ا...

ماف نیوز: صادق عباسی پژوهشگر اهل استان کرمانشاه، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده و درخواست تجدیدنظر و اعاده‌ی دادرسی هم رد شد. وی روز ۱۵ دی‌ماه ۹۶ به اتهام شرکت در اعتراضات دی ‌ماه همان سال بازداشت و نهایتا به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه ...