قربانی‌شدن سه کولبر همزمان با آزادی دو کولبر بازداشتی...

ماف نیوز: یک کولبر در مرز ارومیه از ارتفاع سقوط کرده و دچار جراحت شد. همزمان جسد دو کولبر دیگر که درپی سقوط بهمن مفقود شده بودند، پس از چهار روز جستجو پیدا شد. در شهرستان‌های سردشت و سقز هم دو کولبر بازداشت‌شده با تودیع وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. به گزارش مرکز ...