بازداشت یک شهروند از سوی نیروهای امنیتی در ارومیه...

ماف نیوز: یک شهروند اهل ماکو به نام صدیق حیدری با اتهامات نامشخصی از سوی نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، چند روز پیش یک شهروند اهل ماکو در هنگام مراجعه به منزل یکی از دوستان خود در ...