دو کولبر در ارتفاعات مرزی دچار جراحت شدند...

ماف نیوز: یک کولبر در شهرستان پیرانشهر در پی سقوط از ارتفاعات مرزی «کانی‌خدا» مجروح گردید. همزمان یک کولبر سردشتی هم در اثر شلیک نیروهای مرزبانی دچار جراحت شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۲۰ فروردین‌ ۱۳۹۷، در ارتفاعات کوهستانی کانی‌خدا در مناطق مرزی پیرانشهر یک ...