صفیه مامش پور از زندان ارومیه آزاد شد...

ماف نیوز: صفیه مامش‌پور شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر از زندان ارومیه آزاد شد. خانم مامش‌پور روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بود. اخیرا هم به زندان ارومیه منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ...