آزادی پنج فعال مدنی بازداشت‌شده در سنندج همزمان با ادامه‌ی ب...

ماف نیوز: ادریس منبری، ریبوار منبری، صلاح ساعدی، داوود احمدی و هاوژین سرمستی از فعالین مدنی شهرستان سنندج پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شدند. همزمان یک فعال مدنی بازداشت‌شده‌ی دیگر به نام زهرا محمدی همچنان در بازداشت بسر می‌برد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...