صلاح عثمانی با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شد...

ماف نیوز: صلاح عثمانی شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شد. وی روز سه‌شنبه ۲۶ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت و روز ۲۸ مرداد با اتمام بازجوییها به زندان نقده منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱ ...

صلاح عثمانی با پایان بازجوییها به زندان نقده منتقل شد...

ماف نیوز: صلاح عثمانی شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر با پایان بازجوییها به زندان نقده منتقل شد. وی روز سه‌شنبه ۲۶ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰، یک شهروند بازداشتی اهل شهرستان پیرانشهر به نام "صلاح ...