بازداشت یک شهروند در سنندج از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: یک شهروند از سوی نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک هفته‌ی پیش "صهیب ساعدی" از اهالی سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. [caption id="attachment_30761" align="alignright" width="300"] صهیب ...