زخمی‌شدن یک کولبر در نقاط مرزی سردشت...

  ماف نیوز: در مناطق مرزی سردشت یک کولبر دیگر درپی شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به شدت زخمی شده و وضعیت وی وخیم گزارش شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۶ خورشیدی در نتیجه‌ی تیراندازی نیروهای هنگ مرزی به سوی گروهی از کولبران ...