ناجا از اعزام تیم بازرسی در رابطه با ضرب و شتم کولبر کرد خبر...

  ماف نیوز: سخنگوی ناجا از اعزام تیم بازرسی پلیس درپی انتشار فیلم ضرب و شتم یک کولبر در مرز رازی خوی به این منطقه خبر داد.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به انتشار یک فیلم در رابطه با ضرب و شتم کولبر کرد در ...