اعدام یک زندانی در ایلام و صدور یک حکم اعدام در شیروان...

ماف نیوز: حکم یک زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان مرکزی ایلام به اجرا درآمد. همزمان یک زندانی محبوس در زندان شیروان توسط شعبه دوم دادسرای عمومی شیروان به اعدام محکوم شد. به گزارش ماف نیوز به نقل از سازمان حقوق بشر ...