کشته‌شدن یک کولبر همزمان با ازپای‌درآوردن شماری از اسبهای کا...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی پیرانشهر در اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی، جان خود را از دست داد. همزمان در اشنویه چندین رأس از اسبهای کاسبکاران مرزی با شلیک‌ همین نیروها از پای درآمدند و در اورامان هم مقادیر زیادی از اجناس کولبران مصادره شدند. به گزارش مرکز دموکراسی ...