آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در ماکو و پیرانشهر با تودیع وثیق...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شدە در شهرستانهای ماکو و پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجویی به صورت موقت آزاد شدند. اتهام مطروحه علیه این افراد «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «طاهر صوفی» ٣٦ سالە از اهالی روستای ...