طاهر صوفی با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشت...

ماف نیوز: طاهر صوفی زندانی سیاسی اهل پیرانشهر با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشت. این شهروند به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به چهار سال حبس محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “طاهر صوفی” زندانی سیاسی اهل شهرستان پیرانشهر با پایان ...

طاهر صوفی از زندان نقده به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: طاهر صوفی زندانی سیاسی اهل پیرانشهر از زندان نقده به مرخصی اعزام شد. این شهروند به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به چهار سال حبس محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “طاهر صوفی” زندانی سیاسی اهل شهرستان پیرانشهر از زندان ...

با پایان مرخصی طاهر صوفی به زندان نقده بازگشت...

ماف نیوز: طاهر صوفی زندانی سیاسی اهل پیرانشهر با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشت. او روز ۲۴ مهر به مرخصی اعزام شده بود. این شهروند به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به چهار سال حبس محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...

طاهر صوفی از زندان نقده به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: طاهر صوفی زندانی سیاسی اهل پیرانشهر از زندان نقده به مرخصی اعزام شد. او به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به چهار سال حبس محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “طاهر صوفی” زندانی سیاسی اهل شهرستان پیرانشهر از زندان نقده ...

دو شهروند پیرانشهری مجموعا به یازده سال حبس محکوم شدند...

ماف نیوز: ادریس کسروی شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان پیرانشهر با اتهاماتی سیاسی مجموعا به هفت سال حبس محکوم شد که در صورت تایید در دادگاه تجدیدنظر پنج سال از آن قابل اجرا خواهد بود. همزمان طاهر صوفی از اهالی همین شهر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به چهار ...

آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در ماکو و پیرانشهر با تودیع وثیق...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شدە در شهرستانهای ماکو و پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجویی به صورت موقت آزاد شدند. اتهام مطروحه علیه این افراد «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «طاهر صوفی» ٣٦ سالە از اهالی روستای ...