طوفان نمک در ارومیه خسارات زیادی به بار آورد...

ماف نیوز: وزش طوفان شدید در ارومیه خساراتی در مناطق مختلف برجا گذاشته است. به علت خشکی دریاچه‌ی ارومیه هم، این‌طوفانها با نمک همراه بوده که علاوه بر خسارت بر منازل و ساختمانها و راهها، مشکلات تنفسی و ریوی هم برای افراد در پی دارد. به گزارش مرکز دموکراسی و ...