چهار متهم به قتل در زندان ارومیه اعدام شدند...

ماف نیوز: چهار متهم به قتل در زندان «دریا»ی ارومیه اعدام شدند. این افراد روز گذشته جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، بامداد روز دوشنبه ۳ اردیهشت ۱۳۹۷، چهار زندانی متهم به قتل عمد از بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه اعدام ...