ظاهر پس‌وپیش (جولا) با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: ظاهر پس و پیش (جولا) شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر با تودیع وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در این شهر آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰، "ظاهر پس و پیش (جولا)" شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر با اتمام بازجوییها پس از ...