زخمی‌شدن چهار کولبر در پی شلیک نیروهای مرزبانی...

ماف نیوز: در نقاط مرزی ارومیه، یک کولبر بعد از شلیک نیروهای مرزبانی دچار جراحت شد. همزمان سه کولبر دیگر نیز در بانه درپی شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به شدت زخمی شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۳۰ آذر ۱۳۹۶، جمعی از کولبران در منطقه‌ی صومای ...