دادگاه انقلاب مریوان؛ عادل پروازه تبرئه شد...

ماف نیوز: عادل پروازه شهروند اهل شهرستان مریوان از سوی دادگاه انقلاب این شهر مورد محاکمه قرار گرفته و تبرئه شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته "عادل پروازه" در دادگاه انقلاب مریوان از بابت اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" مورد محاکمه ...