اجرای حکم قصاص یک متهم به قتل عمد در زندان سنندج...

ماف نیوز: حکم قصاص یک زندانی که به اتهام "قتل عمد" به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمد. به گزارش ماف نیوز به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸، یک زندانی به نام "عالم کریمی" در زندان مرکزی سنندج ...