یک زندانی سیاسی پس از اعزام به مرخصی خودکشی کرد...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی اهل پیرانشهر به نام عبدالاحد بزم آرا بعد از اعزام‌شدن به مرخصی، اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داد. وی سال 98 از سوی دستگاه قضایی با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام و اقدام علیه امنیت ملی به یازده ...