یک سال و نیم بی خبری از یک شهروند بازداشتی اهل آرمرده...

ماف نیوز: یک شهروند اهل شهر آرمرده از توابع بانه به نام عبدالخالق خیالی از هجده ماه پیش در بازداشت و بی خبری به سر می‌برد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "عبدالخالق خیالی" شهروند اهل آرمرده از ۱۸ ماه پیش در محلی نامعلوم تحت بازجویی قرار دارد. [caption id="attachment_33240" ...