آزادی سه متهم سیاسی در ایلام، اشنویه و سنندج...

ماف نیوز: امیر برکتی شهروند ایلامی که سال گذشته بە اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده بود، بیست روز قبل از پایان حبس به صورت مشروط آزاد شد. همزمان زهرا محمدی عضو بازداشت‌شده‌ی انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" سنندج ...

آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در اشنویه همزمان با بازداشت یک ش...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه یک شهروند به نام عبدالرحمن کردی را به دلایل نامعلومی بازداشت کردند. همزمان برادر وی به نام محمد اقبال کردی هم که روز ۵ شهریورماه بازداشت شده بود، پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده است. به گزارش مرکز دموکراسی ...