بازداشت چهار شهروند در پیرانشهر و سنندج از سوی نیروهای امنیت...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی در سنندج یک فعال کارگری را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همزمان در پیرانشهر هم سه شهروند با اتهاماتی نامشخص از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، "عزت محمودی" ۳۹ ساله به ...